Školení - informační systémy

Nasazení nového informačního systému má vliv na mnoho firemních procesů, ale také na samotné zaměstnance. Aby bylo nasazení systému ve firmě úspěšné, je nutné eliminovat rizika, která by mohla implementaci ovlivnit. 

Vše je o lidech

Je nutné hned na počátku myslet na to, že zaměstnanci jsou často konzervativní a neadaptabilní, což se samozřejmě při nástupu nového systému projeví. Zaměstnanci se neradi učí novým věcem a postupům, a proto preferují zažité a tradiční způsoby práce. Osvojení nových metod se často brání a adaptace jim trvá velmi dlouho. Tím se bohužel prodlužuje návratnost investice a očekávané zvýšení efektivity se dostavuje se zpožděním. 

Proč nechat své zaměstnance dostatečně proškolit? 

Úspěšné zavedení informačního systému přináší významný potenciál pro růst firmy. Zavedení zvýší nejen efektivitu práce, ale i znalosti potřeb trhu a zákazníků. Proto je důležité, aby samotné zavedení systému proběhlo rychle a efektivně a aby zaměstnanci systém přijali a chápali jeho přínosy. Vždyť s ním budou pracovat každý den.

Učit se, učit se, učit se 

Pro úspěšné zavedení systému je potřeba, aby všichni zaměstnanci prošli potřebnými školeními, kde se naučí systém používat. Je třeba, aby se nového systému nebáli a začali ho používat rutinně, tím přestanou vymýšlet způsoby, jak by mohli nový systém obejít. Kromě kvalitního proškolení existuje několik způsobů, které mohou zajistit, že budou zaměstnanci systém používat a hlavně mu budou důvěřovat.

Zjištění interních požadavků

Informační systém může být nastaven na míru. Z tohoto důvodu je dobré zohlednit konkrétní potřeby uživatelů na jeho jednotlivé funkce. Tímto způsobem lze systém upravit zaměstnancům na míru tak, aby  jim maximálně vyhovoval.

Nabízíme vám a vašim zaměstnancům také Školení - rozvoj osobnosti.

 

Nabízíme vám zaškolení zaměstnanců do jednotlivých modulů informačního systému. S jakýmikoliv dotazy nás kontaktujte.


Previous page: Školení - rozvoj osobnosti
Následující stránka: Pronájem vozidel