Analýza firemních procesů

Vyšší efektivita, větší úspory, včasné a úspěšné zakončení si vyžadují bezchybné řízení zdrojů. Ruku na srdce, funguje u vás vše na 100 %? Ne? Pak čtěte dále.

 

Za vším hledej člověka

Nebudeme si nic nalhávat, kritickým prvkem, který nejčastěji ovlivňuje 100% fungování firemních procesů, jsou lidské zdroje. V dnešním době se vše vyvíjí vysokou rychlostí, a co fungovalo včera skvěle, může být dnes zbídou vyhovující a zítra se může stát brzdou rozvoje podniku. Základem pro úspěch je přitom ve všech případech systematický postup založený na podrobné analýze. Nesystémové snahy o dílčí řešení mohou být značně rizikové. 

 

Proč provádět analýzu firemních procesů?

Zaměstnanci většinou vykonávají svou práci naučeným způsobem. Proč? Často už sami ani neví. Snad proto, že jim někdo jiný řekl, že to mají dělat právě tak. Avšak od doby, kdy byl tento postup vyhovující, už mohlo dojít k zásadním změnám, a tento postup se mohl stát nevyhovujícím, možná i do jisté míry škodícím. Proto je velmi žádoucí, aby se ve firmě pravidelně prováděla analýza firemních procesů, nejlépe následovaná jejich optimalizací.

 

Co si vlastně představit pod pojmem firemní procesy?

Firemním procesem je prakticky jakákoliv činnost, kterou všichni zaměstananci vykonávají, především to bývá za účelem realizace firemních cílů, tedy zisku. Firemním procesem je tedy konkrétně například výroba, schvalování faktur, přijímání nových zaměstnanců, nákup surovin, marketing... a vše ostatní. 

  

Viditelné přínosy analýzy

Krom toho, že po skončení analýzy budete mít v ruce dokument, na jehož základě můžete dokonale zoptimalizovat své firemní procesy, jistě byste rádi viděli i nějaké hmatatelnější důkazy, že to nejsou jen vyhozené peníze. Vypuštěním, sloučením či automatizací některých činností můžete například:

  • ušetřit personální náklady(nemusí se vždy jednat jen o propuštění nadbytečných pracovníků, ale například o jejich přeřazení na jinou funkci)
  • snížit objem skladu materiálů či hotových výrobků a tím značně vylepšit cash-flow
  • dosáhnout rychlejšího obsloužení zákazníka
  • a mnoho dalších...

  

Proč si nechat udělat analýzu od nás?

Možná si říkate, že takovou analýzu si můžete udělat ve firmě sami. Opak je pravdou. Jelikož jste zapojeni do stávajících procesů, tak se bohužel nedokážete podívat na všechny firemní procesy dostatečně objektivně a s patřičným nadhledem, třeba jen proto, že jste se sami podíleli na tvorbě současných procesů. Je nutné si uvědomit, že ke skutečně smysluplné analýze firemních procesů je třeba použít pohled zvenčí. 

 

 

Jednotlivé kroky analýzy

  • ve spolupráci s vedením společnosti připravíme zadání celého analýzy
  • budeme konzultovat se všemi zodpovědnými pracovníky a zjistíme, co a jak dělají, převezmeme od nich veškeré podklady
  • na základě získaných materiálů zmapujeme aktuální stav procesů
  • navrhne optimalizaci těchto procesů
  • odprezentujeme své poznatky a návrhy vedení společnosti

 

Investice do analýzy firemních procesů je smysluplná. S jakýmikolv dotazy nás kontaktujte.


Previous page: Služby
Následující stránka: Optimalizace nákladů